Университет за Личностно Развитие и Предприемачество

Финасиране с европейски проекти - Как и защо?

(Хвани последният влак)

със Стоилка Михнева

Европроектите са много силен инструмент в света на бизнеса. Ако успееш да го усвоиш, ще ти бъде много по-лесно да развиеш своята дейност и да достигнеш до нужната устойчивост. Това е обучение, което ще ти даде основите, които са ти необходими, за да хванеш последния влак, преди този кладенец да пресъхне.

Стоилка Михнева е  съм магистър по образование - публична администрация със специализация: “Централна и местна администрация.”
Имам опит в държавната и общинска администрация и работатата в неправителствения сектор.
С разработване на проекти се занимавам от 2002г. През 2007 г. ме поканиха от Първия професионално образователен форум в НДК да изнеса лекция на тема: “Финансови възможности в областта на образованието” пред представители на училищата в България. Тази лекция предопредели и моето развитие в тази област. И така започнах като треньор и консултант по разработване на проекти. Като само са периода 2007-2010 г.
проведох над 400 обучения и семинари със средна посещаемост около 30 човека из цялата страна.
Над 150 безплатни консултации по идейни проекти
Над 70% от проектите бяха финансирани от Оперативните програми.
С екип развихме дейността на 4 новосъздадени НПО в областта на неформалното образование
Изградихме мрежа от партньори и станах представител на Консулмарк за България, - конс.компания с офиси в Италия, Белгия, Румъния и България
През 2011 г. участвах в разработването на магистърска програма “ Младежки дейности и спорт” в НСА и до днес преподавам по 2 модула: 1. “Взаимодействие между Публичната администрация и неправителствения сектор”, 2. “Младежки дейности в училищна възраст. Възможности за финансиране”.