Университет за Личностно Развитие и Предприемачество

Какво всеки трябва да знае за счетоводството

с Лилия Миланова

Счетоводството често е един от кошмарите на всеки бизнес или предприемач. Често липсата на базови умения е причината, която води до фалити в иначе работещ бизнес. Разбери какво е задължително да знаеш за счетоводството, за да можеш минимално да се занимаваш с него.

• Нуждата от и момента за създаване на фирма – форми и организация съгласно Търговския закон.

• Основни правила за организация работата на собственика и управителя на търговско дружество.

• Определяне на необходимостта за регистрация по ЗДДС. Аспекти на работа и казуси по ЗДДС.

• Основи на счетоводната отчетност или какво е необходимо за да имаме ползотворено и резултатно представена фирма пред НАП и други държавни и общински администрации.

• Какво да изискваме и какво е важно да предоставим на нашия счетоводител за да ни бъде той максимално полезен и да бъде съзадена превенция на грешките.

• Отчетност, права и задължения на работодателя към персонала.

Лилия Миланова е Магистър по образование „Счетоводство и контрол“ с дипломна работа „Офшорни компании“.

Магистър „Управление на европейски проекти“ със стаж в Европейската комисия.

16 години опит в консултирането и управлението на проекти със средства от ЕС. През периода 2001 – 2017 г. са разработени и реализирани над 50 проекта в различни сфери и направления за финансиране на ДФ Земеделие по програма САПАРД, ПРСР 2007-2013, ПРСР 2014-2020 и програма „Конкурентноспособност“ и др.
22 години опит в областта на счетоводство и данъчните консултации.

Работила като помощник-одитор 2 години.

Вещо лице относно изготвяне на счетоводни експертизи към Пловдивски окръжен съд.

Медиатор – търговска медиация.