Университет за Личностно Развитие и Предприемачество

КАК ДА ПОЛУЧИШ 120 000 $ ЗА РЕКЛАМА В GOOGLE

с Георги Държанлиев

Една невероятна възмонсот да използваш силата на рекламата, за да образоваш своите клинти и популяризираш своята дейниост. Разбери какд да получиш с 120000 долара (под формата на безплатна реклама) и как да я използваш оптимално.

Георги Държанлиев е ръководител на www.120000.BG – прогресивна възможност за стойностни проекти да се възползват от Google Ad Grants програмата. Познат е и като един от двамата основатели на pravatami.bg. Експертизата на Георги е в областта на неправителствените организации, търговските дружества, уеб проектите и тяхното финансиране. През 2015 г. получи грамота “Джон Атанасов – за проекти с голям обществен принос” от Президента на Република България и бе награден като TOYP (Десетте най-изявени млади личности на България) от JCI Bulgaria в категория “Бизнес, икономика и предприемачество”.